ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

تاثیر چند پله ایی کردن موادخور قالب اکستروژن در روند تولید

 

یکی از ساده ترین راه ها برای جلوگیری از تاب گرفتن دماغه پروفیل های  آلومینیوم سالید، چند پله ای کردن موادخوردر قالب های اکستروژن آلومینیوم میباشد

 در یک پژوهش که توسط مجله Materials Processing Technology منتشر شده است. نحوه خروج پروفیل در سه نوع طراحی موادخور، بررسی شده است.

طراحی موادخور ها در قالب اکستروژن

به ترتیب از چپ به راست: موادخور تک پله ای، موادخور دوپله، موادخور سه پله >>>

خروجی پروفیل در طراحی موادخور پله ایی

 

 

همان طور که در شکل روبرو مشخص است، در طراحی موادخور به صورت سه پله، پروفیل آلومینیوم مستقیم تر اکسترود شده است که نویسنده دلیل آن را کمترین اختلاف سرعت در نقاط مختلف پروفیل می داند.

نکته جالب توجه دیگر که در همین راستا نویسنده به آن اشاره کرده است، بدین شرح است: از آنجایی که در قالب اکستروژن مذکور، دو پروفیلآلومینیوم همزمان اکسترود می شوند، مسئله همزمان اکسترود شدن برای جمع کردن راحت تر پروفیل توسط پولر یا دست، اهمیت ویژه ای می یابد. نتایج شبیه سازی، برتری در این زمینه را نیز متعلق به موادخور سه پله می داند.