ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

لوله آلومینیومی (درسایزهای مختلف):

لوله+آلومینیومی

از مقاطع دیگری که تحت عنوان قالب ها و مقاطع عمومی در گروه مهندسی آلوپای موجود می باشد انواع لوله آلومینیومی و لوله های آلومینیوم آلیاژی می باشد. سایزها و مقاطع زیر جزء مقاطع موجود می باشند:

لوله های آلومینیومی موجود:

1) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 16 میلیمتر

2) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 18 میلیمتر

3) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 20 میلیمتر

4) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 22 میلیمتر 5) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 23 میلیمتر

6) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 25 میلیمتر

6) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 28 میلیمتر

7) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 32 میلیمتر

8) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 40 میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت

9) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 45 میلیمتر مورد استفاده در ساخت پایه کابینت ( به صورت ساده و عاج دار (کبریتی))

10) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 50 میلیمتر مورد استفاده در پایه کابینت

11) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 60 میلیمتر مورد استفاده درساخت پایه ال سی دی

12) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 60 میلیمتر و قطر داخلی 56 کاربرد صنعتی

13) لوله آلومینیومی به قطر خارجی 65 میلیمتر و قطر داخلی 61 کاربرد صنعتی

در مورد سایر ابعاد و اندازه ها ، امکان قالب سازی اکستروژن و تولید (اکسترود) لوله آلومینیومی با تلرانس های مورد نظرموجود می باشد. در هر یک از موارد فوق توجه به کاربرد مقطع آلومینیوم و نوع نوع آلیاژ لوله آلومینیوم ضروری میباشد.