تأثیر سرعت رام بر فرآیند اکستروژن آلومینیوم

folder_openSample Data-Articles
commentبدون دیدگاه

در این مقاله قصد داریم تأثیر سرعت رام بر فرآیند اکستروژن را قالب های پرتهل (قالب بسته) بررسی نماییم.

 

قالب مورد مطالعه:

تاثییر سرعت رام بر فرآیند اکستروژن آلومینیوم

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر سرعت رام بر فرآیند اکستروژن آلومینیوم

 

 تاثیر سرعت رام بر توزیع سرعت در سطح مقطع پروفیل:

محور عمودی نمودار روبرو بیانگر میزان اختلاف سرعت در سطح مقطع پروفیل و محور افقی سرعت رام را نشان می دهد. مشاهده می شود که در سرعت رام 0.3 میلی متر بر ثانیه، کمترین اختلاف سرعت و به عبارت دیگر یکنواخت ترین سربار را خواهیم داشت.

 

 

 

 

 

تاثیر سرعت رام بر توزیع دما:

ذکر این نکته بسیار مهم است که در سرعت های رام 0.9 و 1.5 میلی متر بر ثانیه، حداکثر دما به ترتیب 504 و 524 درجه سانتیگراد است که این در حالی است که می دانیم  در اکستروژن آلیاژ 6063، حداکثر دمای پروفیل اکسترود شده نباید از 510 تا 525 درجه سانتیگراد به دلیل عیوبی مانند ترک حرارتی بیشتر شود. پس بنابراین سرعت رام  نباید از 0.9 میلی متر بر ثانیه بیشتر شود.

 

 

تاثیر سرعت رام بر فشار جوش خوردگی در قالب های اکستروژن

 تاثیر سرعت رام بر فشار جوش خوردگی در قالب های اکستروژن پرتهل:

 فشار جوش خوردگی توسط عوامل مختلفی از قبیل سرعت اکستروژن، شکل قالب، طول بیرینگ، دمای بیلت و قالب تاثیر می پذیرد.

 به عنوان یک قاعده کلی جوش خوردگی زمانی انجام می گیرد که متوسط فشار جوش خوردگی بزرگتر از تنش تسلیم ماده باشد.

 هرچه متوسط فشار جوش خوردگی بالاتر باشد، کیفیت پروفیل بهتر می شود.

همانطور که در نمودار روبرو مشاهده می کنید، با افزایش سرعت رام کیفیت جوش خوردگی بالا می رود.

همچنین بخوانید:  اکسترود مستقیم و غیر مستقیم

 

کیفیت جوش در سر پل های قالب اکستروژن

 

 

 در شکل روبرو، کیفیت جوش به صورت کیفی نشان داده شده است که نشان میدهد در در سر پل ها ضعیف است.

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه وجمع آوری توسط دوست عزیزم جناب مهندس محمدرضا مرادی

مطالب مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

09127106787

× ارتباط از طریق واتس آپ