روش طبقه بندي و نامگذاري آلياژهاي آلومينيوم

folder_openدانش فنی
commentبدون دیدگاه

طبقه بندي و نامگذاري آلياژهاي آلومينيوم در ابتدای سالهاي اوليه کشف فلزآلومينيوم هر آلياژ نو و جدیدی كه ساخته مي شد توسط كمپاني هاي سازنده و به نام مورد نظرآنها اسم گذاری مي شد و هيچ گونه نامگذاري بين المللي و جهانی وجود نداشت.

بعدها به تدريج سه دسته كلي نام گذاري جهانی شد كه عبارت بودند از :

سيستم تجاري

سيستم ASTM

سيستم SAE

مثلاً آلياژي كه درحال حاضر آلياژ آلومينيوم 1100 ناميده مي شود در سيستم تجاري S2 ، در سيستم ASTM990A و در سيستم SAE ، بيست و پنج ناميده مي شد.

به همين ترتيب در دیگر كشورها هم سيستمهاي قرار دادي ديگری مورد استفاده قرار مي گرفت و واضح است كه يك چنين روش نامگذاری و اسامي در همي براي صنعتی به این بزرگی نامناسب است.

به این منظور يك سيستم استاندارد به اسم AA براي آلياژهاي كاربردی آلومينيوم يعني آن دسته آلياژهايي كه از طريق روش مكانيكي به شكل لازم در مي آيند و نه از روش ريخته گري، پيشنهاد شد و تا اكنون مورد استفاده قرار مي گيرد.

در اين روش نامگذاري ، آلياژهاي كارپذير آلومينيوم بر پایه ی عناصر اصلي خود به هشت گروه مختلف تقسيم مي شوند که مشخصات كامل آلياژ بوسيله 4 عدد که رقم اول از سمت چپ گروه اصلي آلياژي را مشخص میکند.

دومين رقم تغيير آلياژ نسبت به آلياژ اوليه را معین مي کند و سومين و چهارمين عدد، میزان خلوص يا نوع آلياژ را مشخص مي كند. رقم هاي سوم و چهارم در گروه ***1 داراي اهميت بيشتري است ولي در گروه هاي ديگر آنچنان اهميتی ندارند.

همچنین بخوانید:  فرآیند آنودایزینگ آلومینیوم

با عنایت به اينكه رقم اول ازسمت چپ، بر مبناي عنصر(عناصر) آلياژي اصلي مي باشد خلاصه طبقه بندی به شرح زیر میباشد:

گروه آلياژي *** 1 آلومينيوم آلياژ نشده (با حداقل%99 آلومينيوم )

گروه***2 حاوي مس به عنوان عنصر آلياژي

گروه***3 حاوي منگنز به عنوان عنصر آلياژي

گروه***4 حاوي سيليسيم به عنوان عنصر آلياژي

گروه ***5حاوي منيزيم به عنوان عنصر آلياژي

گروه***6 حاوي منيزيم و سيليسيم به عنوان عناصر آلياژي

گروه ***7 حاوي روي و (منيزيم) به عنوان عناصر اصلي آلياژي

گروه ***8 آلياژهاي متفرقه

در گروه آلياژي***1، حداقل خلوص آلومينيوم به وسيله رقم های سوم و چهارم مشخص مي شود به طور مثال آلیاژ 1145، داراي حداقل خلوص%45/99 است و آلیاژ 1200، داراي حداقل خلوص%00/99 است.

در دیگر گروه هاي آلياژي، رقم هاي سوم و چهارم صرفاً همچون يك “شماره سريال” عمل مي كنند به طور مثال: آلياژهاي 3003، 3004 ، 3005 آلياژهاي متفاوت AL-MN میباشند و به همين ترتيب آلياژهاي 5082 و 5083 آلياژهاي مختلف گروه هاي آلياژي AL-MG را مشخص میکنند.

بنابراين از گروه های ***2 تا ***8 كه به عنوان آلياژهاي اصلی آلومينيوم مشخص شده اند، اعداد سوم و چهارم از سمت چپ فقط جهت مشخص کردن آلياژها در يك گروه از هم بكار مي روند.

رقم دوم در این عدد چهار رقمی آلیاژ های آلومینیومی، نشان دهنده تغيير بر روي آلياژ است. اگر اين رقم صفر باشد یعنی كه در آلياژ مربوطه از ابتداي ثبت آن هیچ تغييري داده نشده : مانند آلياژ آلومينيوم 6061 که از ابتدای ثبت هیچ تغییری در آن رخ نداده استولی به طور مثال آلياژ 2218 به معني دومين تغيير در آلياژ 2018 است، يعني اينكه تركيب آلياژ همان تركيب 2018 مي باشد، با این تغییر که مقدار منيزيم آن حدوداً تا 2 برابر مقدار اولية افزایش یافته است.

همچنین بخوانید:  استحکام پروفیل شیاردار

مطالب مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

09127106787

× ارتباط از طریق واتس آپ