عملیات حرارتی T در آلیاژ آلومینیوم

folder_openدانش فنی
commentبدون دیدگاه

در مورد محصولاتی که با عملیات حرارتی و بدون یا همراه با سخت شدن ناشی از تغییر فرم به حالت پایداری رسیده باشد اطلاق می شود.

همیشه بعد از علامت Tیک یا دو رقم آورده می شود.اعداد 2تا10در این مورد بکار می رود و هر یک از این اعداد یک نوع ترتیب خاص عملیات را که در زیر توضیح داده شده است نشان میدهد.

T2

  تابکاری شده (فقط برای محصولات ریخته گری):

این علامت فقط به قطعات ریخته گری و جهت نشان دادن یک نوع عملیات حرارتی تابکاری که برای بالا بردن انعطاف پذیری و افزایش پایداری ابعاد اطلاق می گردد.

 

T3

 عملیات حرارتی انحلال شده و سپس کار سرد شده:

در مورد محصولاتی که برای بالا رفتن استحکام کار سرد شده است ویا در محصولاتی که اثر کار سرد در صاف و مستقیم کردن قطعه پس از عملیات حرارتی در برخی از موارد خاص مصرف مورد استفاده قرار می گیرد بکار می رود.

 

T4

عملیات حرارتی انحلال شده و سپس برای حصول حالت پایدار بطور طبیعی پیر شده:

به محصولاتی اطلاق می شود که پس از عملیات حرارتی انحلال شدن کار سرد نشده است،و یا به محصولاتی که اثر کار سرد در صاف و مستقیم کردن محصول تاثیر زیادی نداشته باشد گفته می شود.

 

T5

فقط بصورت مصنوعی پیر شده:

در مورد محصولاتی بکار می رود که پس از یک فرایند تولیدی درجه حرارت زیاد و سریع سرد شدن  مثل اکسترود شدن پروفیل،بصورت مصنوعی پیر می شوند تا خواص مکانیکی و یا پایداری ابعاد بهبود یابد .

همچنین بخوانید:  خطوط و عیوب سطحی پروفیل آلومینیوم

همان عملیات ایجینگ است.

 

T6

عملیات حرارتی انحلال شده و سپس به صورت مصنوعی پیر شده:

برای محصولاتی بکار می رود که پس از عملیات حرارتی، انحلال شدن کار سرد نشده باشد ،یا در موارد مصرف عملی از کار سرد برای صاف و مستقیم کردن محصول استفاده نگردیده باشد.

 

T7

عملیات حرارتی انحلال شده و سپس پایدار شده:

در مورد محصولاتی بکار می رود که پس از نقطه حداکثر سختی پیر می گردد،تا رشد دانه ها را کنترل نماید و یا تنش های باقی مانده را کاهش دهد. 

 

T8

عملیات حرارتی انحلال شده،کار سرد شده و سپس به طور مصنوعی پیر شده:

برای محصولاتی بکار می رود که پس از عملیات حرارتی انحلال شدن و قبل از عملیات پیر سخت شدن کار سرد شده باشد تا استحکام ان بالا رود.

 

T9

عملیات حرارتی انحلال شده،بطور مصنوعی پیر شده و سپس کار سرد شده:

 در مورد محصولاتی بکار می رود که پس از عملیات حرارتی انحلال شدن کار سرد شده سپس پیر سخت شده است تا استحکام بالا رود.

 

T10

بطور مصنوعی پیر شده و سپس کار سرد شده:

در مورد محصولاتی بکار می رود که پس از یک فرایند تولیدی درجه حرارت زیاد و سریع سرد شدن مثل ریخته گری یا اکسترود،بطور مصنوعی پیر شده و سپس برای بالا بردن استحکام کار سرد شده باشد.

 

با تلاش و ترجه دوست عزیز: جناب مهندس محمدرضا مرادی

 

 

مطالب مرتبط

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.

09127106787

× ارتباط از طریق واتس آپ